Prisdryss over norsk interiør

Ktobo benk

Når norsk møbel- og interiørbransje setter hverandre stevne den 23. april er det duket for prisdryss over produkter og bedrifter som bransjen selv mener fortjener ekstra honnør. Det gis priser i tre kategorier; Beste merkevarebygger, beste produkt, klassikerprisen, best produkt for kontraktsmarkedet og beste interiørprosjekt. Tre av priskategoriene er nye av året og det knytter seg særlig forventning til hvem som stikker av med diss. - Vi har innstiftet disse fem prisene for å stimulere bedriftene til å satse enda sterkere på god design og å bli mer bevisst merkevaren de forvalter, forteller bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri – møbel+interiør.

Last ned høyoppløste bilder her

Konferansen, er årviss og samler i overkant av 100 ledere fra de viktigste aktørene i møbel og interiørbransjen. Møbelhandlere, ledere fra de største interiørkjedene, møbelprodusenter og representanter for politikk og forskningsmiljøer er godt representert på konferansen, som i år arrangeres for X gang.

- Dette er bransjens viktigste møteplass, forteller Sundet. Derfor er det også viktig å markere og løfte opp bransjens beste produkter og bedrifter som utmerker seg.

Bransjeprisene ble innstiftet i 2012 og utvidet med kategoriene for beste kontraktsprodukt, klassikerprisen og beste interiørprosjekt i år.  Nominasjonene er gjort av bransjens aktører selv og produktprisene er åpne for alle kategorier produkter, enten det gjelder møbler, lamper, tekstiler eller glass/porselen.

 

Prisvinnere (Sperrefrist 23. april – kl. 2100):

   

Årets Merkevare: Vinneren er Ekornes asa

 Juryen uttaler om vinneren at bedriften og produktmerket er blant verdens mest kjente møbelmerker. Dette er et resultat av mangeårig arbeid og en planmessig, målrettet merkevarestrategi. Merket er fylt med enkle, forståelige og konsistente verdier som kommuniseres slik at det forståes i markeder over store deler av verden.

Vinneren kunne antakelig vunnet denne kategorien hvert år og står i en særstilling i norsk møbelbransje. Når juryen fester seg særlig ved bedriften i år har det bakgrunn i lanseringen av en helt ny kolleksjon som henvender seg til nye målgrupper og som kommuniseres i en gjennomarbeidet og metodisk forbilledlig måte. De aller fleste bedrifter både i og utenfor bransjen har mye å lære av årets vinner og metodene har overføringsverdi til bedrifter som har andre karakteristikker enn vinneren.      

 

Årets produkt: Vinneren er sofamodellen Linde fra Tonning&Stryn – designer Andreas Engesvik

Juryen uttaler: Modellen er et tydelig og forståelig produkt. Vi kan ha sett den før, men den representerer en nyfortolkning av klassisk 70-tall. Modellen skiller seg likevel ut i mengden gjennom bruk av tilsynelatende identiske moduler som danner et hele. Modellen vil ventelig passe like godt i private hjem som ha appell i kontraktsmarkedet og signaliserer med høye vanger og sluttede form komfort og trygg funksjonalitet. Modellen representerer en modernisering i bedriftens kolleksjon og man har her valgt en tydelig og utadvendt designer – og derved sikret seg oppmerksomhet og troverdighet.

 

Årets Interiørprosjekt: Vinneren er Metropolis Arkitektur og design

Juryen uttaler: Høgskolen i Bergen er et komplekst prosjekt som har blitt godt mottatt av brukerne, det er skapt gode oppholdssoner og spennende bruk av farger og materialer stimulerer til trivsel og læring. En verdigr førsteplass. Metropolis Design og Arkitektur har også i andre store prosjeker vist vilje til å finne norske designprodukter til prosjektene de er ansvarlige for.

 

Årets kontraktsprodukt: Vinneren er FeltCeiling fra Rom&Tonik

Juryen uttaler: Vinneren av årets kontraktsprodukt løser et konkret problem ved hjelp av en svært god idé og et enkelt, fleksibelt og dekorativt produkt. Produktet kompletterer bedriftens øvrige kolleksjon og gir kundene gode valg til løsning av utfordringer med støy. Produktet er rett og slett bygget på en svært god idé til løsning av et viktig problem. Produktet nyttiggjør seg materialer som ikke har mange bruksområder og bedriften bidrar derved til å skape arbeidsplasser og verdiskaping i vanskeligstilte områder – i Mongolia.

 

Årets Klassiker: Vinneren er Krobo benk fra fjordfiesta / UtopiaModern – design Torbjørn Afdal – og Anderssen&Voll. 

Juryen uttaler:  Prisen Årets klassiker gis til et enkelt møbel med et stort bruksområde. I sin barndom spilte møbelet en viktig rolle som mediemøbel, sittemøbel og avlastningsmøbel. Møbelet er en verdig representant for sekstitallets forenklede formspråk og tro på funksjonelle kvaliteter. Klassikeren er relansert i samarbeid mellom møbelbedriften fjordfiesta og vintage forretningen Utopia Modern – et uvanlig, men fruktbart, samarbeid som forener markedsforståelse, produksjonskompetanse og designforståelse. Produktet fremstår som en relansert klassiker, med nydesignede aksessorier. Anderssen&Voll har utviklet tilleggsprodukter som bidrar til å gjøre dette til et nytt produkt.  En nyutvikling som ikke gjør vold på det opprinnelige produktet, men gjør det nytt og tidsmessig.

Juryen for bransjeprisene har bestått av:

  • Siv Senneset, President i Norske Interiørarkitekters og møbeldesigneres Landsforening
  • Kriss Daatland, Redaktør i BONYTT
  • Jeanette Løining, Designer Variér Furniture
  • Laurentiu Buzatu, Møbelhandler – Møbelringen Alna
  • Knut Skoe, Informasjonssjef Norsk Industri møbel+interiør
  • Merethe Britt Sunde, Direktør - NHO Handel

 

Det er bransjeforeningen Norsk Industri møbel+interiør som står bak både prisene og konferansen. – Foreningen organiserer norsk møbelbransje og produsenter av tekstil, lamper, glass og porselen, forteller Sundet. – Konferansen, som samler aktører fra alle deler av bransjen har i år denne temamessige retningen; Globale trender og smak – kommet til Norge? Verden blir mindre og internasjonale trender tar kortere tid før de treffer oss her oppe. Vi er interessert i å finne noen svar og stille noen spørsmål i denne forbindelse sier Sundet.


http://insidenorway.no/getfile.php/Bilder/H%C3%B8yoppl%C3%B8selige%20bilder%20i%20zip/BilderPriser.zip

  • Del

InsideNorway-prosjektet drives av Norsk Industri, møbel+interiør