Om Insidenorway

Bransjeorganisasjonen møbel + interiør i Norsk Industri har bla som oppgave å informere om hva som designes, produseres og selges av norske interiørprodukter i inn- og utland.

Et av målene til møbel+interiør er bla å bygge norsk omdømme i utlandet gjennom norsk møbel- og interiørdesign. Dette gjøres bla gjennom prosjektet Insidenorway som via egenproduserte messedeltagelser eller andre typer utstillinger i inn- og utland presenterer norske møbel- og interiørprodusenter og produkter, samt bistår interesserte produsenter med eksportetablering i aktuelle internationale markeder.

Under konseptnavnet Insidenorway har møbel+interiør siden 2005 gjennomført ca 50 felles norsk-paviljonger på messer eller andre typer utstillinger i inn- og utland. International messedeltagelse har vært i bla Tokyo, Køln, Berlin, Wien, Stockholm, København, Helsinki, Shanghai, New York, Toronto, Milano og Los Angeles.

I tillegg har møbel + interiør etablert Insidenorway Collection - en serie av juryutvalgte norske møbler fra de siste 50 år, som viser et utvalg av det ypperste innen norsk design i et historisk perspektiv. Insidenorway Collection innbefatter både produkter som er i produksjon og produkter som av ulike grunner ikke lengre produseres.


møbel+interiør

Egil, Helene og Are Lyubråthen jobber for å ivareta Norsk Industri, møbel + interiør, sine bransjefaglige interesser innen politikk, eksport, miljø og kvalitet, samt informasjon om nevnte ovenfor medlemsbedrifter og media. Nedenfor finner du aktuell kontaktinformasjon til møbel+interiør.

Egil Sundet
Bransjesjef Norsk Industri møbel + interiør, og Daglig leder møbel + interiør - Møbelrådet 
Director of The Association of Norwegian Furniture and Interior Industry
-
Tlf. 23 08 88 53
- Mob. 909 22 192
- E-post.: egil.sundet@norskindustri.no


Helene Jellestad
Markedssjef Norsk Industri møbel + interiør - Møbelrådet, og
Sekretariatsleder mobelfakta.no
Marketing Manager The Association of Norwegian Furniture and Interior Industry - Møbelrådet, and Head of Secretariat mobelfakta.no
- Tlf. 23 08 88 57
- Mob. 450 00 630
- E-post. helene.jellestad@norskindustri.no
 

  • Del

InsideNorway-prosjektet drives av Norsk Industri, møbel+interiør