Ny møbelaktivitet på Lom

Lom Møbler AS

Lom Møbler AS har inngått en avtale med Sparebank 1 Lom og Skjåk om kjøp av varelager, rettigheter til produkter, varemerke og deler av driftstilbehøret etter konkursen i Lom Møbelindustri. Lom Møbler har startet opp sin virksomhet igjen og er i full drift fra januar 2014. Lom møbler har hittil ansatt 5 medarbeidere og regner med å kunne rekruttere flere utover året.

- Vi er svært glade for å kunne reetablere møbelvirksomheten på Lom sier daglig leder Grethe Opsvik-Bøe. Vi har fått med oss svært kompetente medarbeidere med mange tiårs erfaring fra møbelbransjen og som kjenner produkter og marked svært godt.

Den nystartede bedriften legger opp til en endret forretningsmodell i Lom Møbler sammenlignet med driften fra Lom Møbelindustri. Møbelbransjen er en konkurranseutsatt bransje med betydelig prispress og erfaringene fra Lom Møbelindustri og andre norske møbelprodusenter har vist at det er svært krevende å nå opp i konkurransen med produksjon i Norge. Derfor blir det heretter kun produsert til spesialbestillinger og mindre ordre i Lom, mens øvrig produksjon blir gjort hos underleverandører.

Lom Møbler vil ha sine kjerneaktiviteter innen produktutvikling, marked/salg og distribusjon av møbelprodukter.

Lom Møbler har tegnet kjedeavtale med Fagmøbler om en distribusjon gjennom alle Fagmøblers butikker. - Vi håper på og regner med et godt og tett samarbeid med Fagmøbler fremover og ser frem til en spennende tid med fokus på vekst og innovasjon i Lom Møbler. Med en robust finansiering og dyktige ansatte er vi trygge på at vi har en lys fremtid i Lom Møbler, sier Grethe Opsvik-Bøe.

  • Del

InsideNorway-prosjektet drives av Norsk Industri, møbel+interiør