Mangfoldig på Nord-Møre

Talgø

Talgøkonsernet har aktivitet i mange områder; produksjon og import innen forskjellige produktsegmenter; møbler, trelast, samt et vidt spekter av byggevarer til både innvendig og utvendig bruk.

Garderober, og spisestuer, kommoder, senger og salongmøbler er alle viktige produkter for bedriften og dens kunder. Talgø, som var den viktigste aktøren i furuperioden arbeider fortsatt med trematerialer, men stilen er endret fra det tradisjonelt norske til et mer internasjonalt uttrykk, gjerne med et romantisk islett. Møblene fra Talgø selges over hele landet gjennom de fleste norske møbelkjedene.

Gjennom å utnytte lokale naturressurser, godt entreprenørskap og ukuelig optimisme har selskapet vært en lokal og nasjonal drivkraft til verdiskapning og sysselsetting i flere generasjoner. Fortsatt er Talgø-familien konsernets eiere over hundre år etter oppstart.
Bedriften startet som Nordmøre Aktiemøbelfabrikk i Todalen, grunnlagt av ekteparet Thore og Thora Talgø i 1899. Oppdemming av Storfossen gav grunnlaget for en modernisert og effektiv møbelproduksjon.

På 1980-tallet kom dagens konsernsjef Terje Talgø med i driften og tok etter hvert over den daglige ledelsen. Perioden fra midten av 80-tallet til tidlig 2000-tall ble et hektisk tidsrom der Talgø-konsernet var i stadig endring; først gjennom en eventyrlig opptur med furumøbler i fokus og en rekke nye fabrikker inn i konsernporteføljen, og siden en brutal bråstopp idet furua plutselig ble betraktet som fullstendig umoderne i starten av det nye årtusenet.

Selv om de økonomiske utsiktene var på et labert nivå, hadde ikke viljen til fortsatt konserndrift forsvunnet på Nordmøre. I 2002 ble det satset på nytt med ny giv og ny strategi, og siden da og frem til dags dato har medvinden hatt et godt tak i seilene til Talgø-skuta. Dagens produktportefølje av møbler dekker alle husets rom – i tillegg til hagen.

Hovedkontoret og møbelproduksjonen er lagt til Todalen i Surnadal og trelastfabrikken MøreTre holder til på Surnadalsøra i samme kommune. I Rindal ligger byggvareprodusenten T-Komponent. I tillegg til disse fabrikkene har Talgø et distribusjonslager med beliggenhet på Vinstra, og i konsernporteføljen er også tre Byggmakker-butikker.
Talgø har samlet ca. 220 ansatte, og hadde i 2011 ei omsetning på 505 millioner.
 

  • Del

InsideNorway-prosjektet drives av Norsk Industri, møbel+interiør