Northern Lighting, Ope og Vad trekker besøkende på Insidenorway ICFF/New York i 2016

Norsk Industri møbel+interiør gjennomførte 14.-17. mai 2016 sin 9. deltagelse med den norske fellesstanden Insidenorway på møbel- og interiørmessen ICFF i New York, sammen med de tre norske bedriftsutstillerne: Northern Lighting, Ope og Vad.

De norske bedriftsutstillerne - som alle planlegger fremtidig satsing mot det amerikanske markedet, stilte ut på den 50 m2 store norske fellesstanden i form av en produktmixet utstilling hvor både utstilling og stand var designet av utstillerne og Norsk Industri møbel+interiør i fellesskap.

Insidenorway var svært godt besøkt gjennom messedagene og det var stor interesse for de norske utstillerne og deres produkter. Bedriftene har i ettertid meldt om flere interessante nye kontakter og inngåtte avtaler. I "deltagerpakken" lå også PR-tjenester mot norsk presse som ble ivaretatt av et norsk pressebyrå. Prosjektet støttes av Royal Norwegian Consulate General og Innovasjon Norge i New York.

Norsk Industri møbel+interiør har allerede mottatt rekordmange henvendelser fra møbel- og interiørprodusenter med interesse for utstillingsdeltagelse på Insidenorway på ICFF/New York i 2017. Det kommende året blir også Insidenorway sitt 10 års-jubileum på ICFF så det er ønskelig med en solid norsk deltagelse det kommende året.

Norsk Industri møbel+interiør arrangerer 1. september årets Eksportmøte for presentasjon av forslag til Eksportprogram for 2017 - hvor bla tilbud om utstillingsdeltagelse på Insidenorway på ICFF i New York i 2017 står på programmet. Påmelding til deltagelse på Eksportmøtet eller Insidenorway ICFF/New York 2017, kan gjøres til Norsk Industri/Helene Jellestad.

 

 

  • Del

InsideNorway-prosjektet drives av Norsk Industri, møbel+interiør