Vel gjennomført messe- og utstillingsprogram for Insidenorway i 2012

2012 var et aktivt år for møbel+interiør angående norsk omdømmejobbing gjennom presentasjon av norske møbel- og interiørprodukter, produsenter og designere, med utstillinger i regi av Insidenorway både i Toronto, Milano, Helsinki og New York City. I tillegg deltok også møbel+interiør på utstillingen; Nordic Light and design, i Wien.

Canada/Toronto - Interior Design Show - IDS2012

Først på omdømmeprogrammet til møbel+interiør i 2012 stod møbel- og interiørmessen; Interior Design Show - IDS2012, i Canada/Toronto, som ble gjennomført i januar. Bakgrunnen for møbel+interiør sin deltagelse på IDS var den norske ambassaden i Ottawa og Innovasjon Norges kontor i Toronto som begge hadde et ønske om å gjennomføre et fremstøt mot det canadiske markedet, og fant en naturlig samarbeidspartner i Norsk Industri - møbel+interiør og Insidenorway. De fem norske bedriftene som ønsket å delta på IDS var; VAD, Hjellegjerde, Hødnebø, Oleanna og Soro (og Fjordfiesta). Bedriftene hadde forskjellig motivasjon for å delta på messen - finne agenter, nye forhandlerkontakter i denne delen av Canada, og for å teste produkter i markedet. Tilbakemeldingene og opplevelsene under messens fire dager var at dette var vellykket. Alle produktene var omfattet med interesse og det ble gjort konkrete salg, og alle utstillerne hadde leads for oppfølging i ettertid. Messen var åpen for bransje og publikum forskjellige dager og hadde totalt om lag 50.000 besøkende.

Italia/Milano - Salone Internazionale del Mobile

For første gang deltok Insidenorway på den populære møbel- og interiørmessen; Salone Internazionale del Mobile, i Milano i september 2012. Denne førstegangsdeltagelsen ble gjennomført i samarbeid med Innovasjon Norge i Milano, og ble i stor grad benyttet til å bli kjent med messen og sondere potensielle markeder for de norske interesserte utstillerne; Varier, SBS/HÅG, Stordal møbler, Røros Tweed, L.K. Hjelle og Fjordfiesta. Messedeltagelsen ble svært positiv med mye god respons på de norske produktene, hvorpå flere av utstillerne valgte å delta på Insidenorway sin stand på denne messen også i 2013. Salone Internazionale del Mobile regnes som en av verdens mest attraktive møbel- og interiørmesser, og omtales som en global messe. I 2013 hadde messen over 2500 utstillere, hvorav 63% representerte utenlandske aktører fra over 160 land utenfor Italia, og messen hadde totalt 324.093 besøkende i løpet av de 5 dagene den varte. Messen er i hovedsak en fagmesse men også åpen for publikum de to siste dagene.

USA/New York City - ICFF/International Contemporary Furniture Fair

ICFF regnes som en av de viktigste møbel- og designmessene på den amerikanske østkysten, og presenterer de fire dagene den varer ca 500 utstillere fra mer enn 30 land innen 11 ulike interiørkategorier (inkl. kjøkken, bad, materialer og tekstiler). Messen besøkes først og fremst av arkitekter, interiørarkitekter og innkjøpere, men er også åpen for publikum de siste to dagene. I mai 2012 deltok møbel+interiør i samabeid med Innovasjon Norge i New York og Generalkonsulatet i New York, med den norske fellesutstillingen Insidenorway på ICFF for sjette gang. InsidenorwayICFF er en todelt utstilling hvor den ene delen presenterer produkter fra de norske etablerte møbel- og interiørprodusentene, mens den andre utstillingsdelen presenterer produkter (bla prototyper) fra unge, uetablerte- /nyetablerte, norske designere. Denne delen av utstillingen er også kuratert og utstillingsproduktene er utvalgt av kurator og redaktør fra Metropolis, Paul Makovsky.

Finland/Helsinki - Habitare Furniture/Interior decoration/Design Fair

I 2012 hadde Helsinki status som World Design Capitol, noe den norske ambassaden i Helsinki ønsket å markere i samarbeid med Norsk Industri møbel+interiør og Norsk Designråd, bla med norsk designdeltagelse i form av norsk fellesstand på møbel- og interiørmessen Habitare i Helsinki. WDC – World Design Capital (verdens design hovedstad), er en global konkurranse – biennale, hvor alle byer i verden kan søke om å delta. Tittelen WDC kan tildeles de byene som har vist eksepsjonell fremgang i bruk av design som verktøy, både for å fremme utvikling og for å bedre kunne imøtekomme fremtidens skiftende behov. WDC-arrangement ble i 2012 markert på ulike måter over store deler av Helsinki, deriblant gjennom møbel- og interiørmessen Habitare som arrangeres årlig i september, og er den viktigste møbel- og interiørmessen i Finland. De norske utstillerne på InsidenorwayHabitare i 2012 var; Jensen Møbler, SBS/HÅG, Brunstad, L.K.Hjelle, Stokke, Ekornes ASA, Fjordfiesta og Varier, som alle tidligere har mottatt Merket for god design fra Norsk Designråd. Habitare er både en publikum- og fagmesse, og hadde i 2012 totalt 57.000 besøkende i løpet av messens fire dager.

Østerrike/Wien - Nordic Light and design

I november 2012 deltok Insidenorway også på en endags minimesse i regi av Det Svenske Exportrådet og Den norske ambassaden i Wien, som også innbefattet en; get-together, med arkitekter og bransjefolk på det gamle TELEGRAF i Wien, samt etterfølgende stående utstilling på designvarehuset Stilwerk i Wien sentrum. De norske utstillerne i Wien var; Fjorfiesta, SBS/HÅG og L.K.Hjelle. møbel+interiør deltok også i paneldebatt om nordisk design.

  • Del

InsideNorway-prosjektet drives av Norsk Industri, møbel+interiør