mobelfakta.no

mobelfakta.no er en medlemsforening for møbelprodusenter som satser på miljø og kvalitet.

InsideNorway-prosjektet drives av Norsk Industri, møbel+interiør