Norsk industri

Norsk Industri organiserer ca 2400 bedrifter med ca 130.000 ansatte. Bransjeforeningen arbeider for en levedyktig industri som sikrer sysselsetting og velferd. Økt verdiskaping er grunnlaget for velferdssamfunnet.

InsideNorway-prosjektet drives av Norsk Industri, møbel+interiør